13/12/19  Tin của trường  18
HÂN HOAN CHÀO ĐÓN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI  2019-2020CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CỐC SAN
 29/11/18  Tin của trường  172
NIỀM VUI TRONG NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018 - 2019 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC CỐC SAN      
 25/04/16  Tin của trường  359
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường tiểu học Bát Xát.